به گزارش عروة الوثقی به نقل از خبرگزاری دانشجو
گلچینی از نوحه مداحان اهل بیت برای عاشورای حسینی را از حسینیه دانشجو شنوید.