شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ - السبت 21 جماد أول 1441 - Saturday 18 January 2020

ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟

ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟
ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟

? ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟ ? جمهور نحویون قائلند وقتی ما بر فعل مضارع داخل می شود، زمان مضارع را برای حال، خالص می کند. لکن حق این است که غالبا (ما) برای نفی حال است. ولی گاهی برای غیر حال هم استعمال می شود و در این حالت، دلالت بر استمرار می کند: (ما یَعلمُ تاویلَه الّا الله) (آل عمران:7) (ما یَعِدُهُم الشیطانُ الّا غرورا) (نساء: 120) (ما تسقُط مِن ورقة الّا یَعلَمُها) (انعام: 59) ?نحویون معتقدند وقتی لا بر فعل مضارع داخل می شود، زمانش را خاص مستقبل می کند اما بنا بر قول ارجح وقتی لا بر مضارع داخل می شود، آن را مقید به زمان خاصی نمی کند. حق این است که: ?گاهی لا بر سر مضارع، برای نفی حال است: (ما لکم لا تَنطِقون) (صافات: 92) (ما لی لا اری الهدهد) (نمل: 20) ?گاهی برای نفی استقبال است: (لا یُکلّمُهُم الله یومَ القیامة و لا یُزکّیهم) (بقره: 174) ?گاهی برای استمرار است: (لا تاخُذُه سنة و لا نوم) (بقره: 255) (لا یُحبّ اللهُ الجهرَ بالسوء مِن القول الّا من ظلم) (نساء: 148) ?????? کانال علوم العربیة ??????

بدون دیدگاه
7 آوریل 2018
ادامه مطلب

ضمیر شأن و قصه

ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه
ضمیر شأن و قصه

ضمیر شأن و قصه گاه بر جمله خبریه ضمیر غائبی مقدم شود که آن جمله خبریه آن ضمیر را تفسیر می کند که آن ضمیر شأن و قصه است.مانند(هو)در قل هو الله أحد هر گاه آن ضمیر که به وسیله خبر تفسیر شده است مذکر باشد آن را ضمیر شأن و هر گاه آن ضمیر مؤنث باشد ضمیر قصه می نامند.   صمدیه _ کانال تجزیه ترکیب

بدون دیدگاه
1 آوریل 2018
ادامه مطلب

سین مفرده در زبان عربی

سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی
سین مفرده در زبان عربی

سین مفرده در زبان عربی سین مفرده در زبان عربی * سین مفرده مختص به مضارع است و فعل مضارع را فقط برای زمان استقبال خالص می کند. و قال ساُعطی الرایه الیوم صارماً   ***   کمیّاً محبّاً للإله موالیاً   * قولی هست که نحویون آن را حرف تنفیس نامیده اند، حرف تنفیس یعنی حرف وسعت دهنده و به این خاطر است این نامگذاری که فعل مضارع را از زمان تنگ و محدود (حال) به زمان وسیع، و آن آینده است. * واضح تر از این عبارت نحویون قول زمخشری است که می گوید حرف استقبال است.   استادمحمودی-حوزه علمیه پیامبراعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)خورموج

بدون دیدگاه
14 ژانویه 2018
ادامه مطلب

نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه

نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه
نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه

نحو 2 (سیوطی) – پایه دو حوزه علمیه

باب شرح الکلام و شرح ما يتألف منه الکلام الكلام و ما يتالف منه   كلامنا لفظ مفيد كاستقم          و اسم و فعل ثم حرف الكلم     هذا باب شرح الكلام و شرح ما يتالف الكلام منه و هو الكلم الثلاث كلامنا اى معاشر النحويين لفظ اى صوت معتمد على مقطع فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال كالاشاره و الخط  و عبر به دون القول لاطلاقه على الراى و الاعتقاد و عكس فى الكافيه لان  

بدون دیدگاه
11 سپتامبر 2017
ادامه مطلب

آخرین مطالب-أحدث المقالات-Latest

پربازدیدترین مطالب