آیکون در طراحی سایت

آیکون در طراحی سایت

در این مقاله از طراحی وب سایت میخواهیم در مورد وب سایت ها و آیکون های داخل آن ها در زمینه افراد ناتوان اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

امروزه بعضی از آیکون ها بسیار ساده میباشند بطوریکه حتی برای یک لحظه نمیتواند کاربر را به فکر فرو ببرد مگر اینکه طراحی آن تغییر پیدا نماید.

در این شکی وجود ندارد که آیکون های موجود در اینترنت قابل تشخیص میباشند,

اما مشکل این آیکون ها مخصوصا برای افراد ناتوان این میباشد که چندان مثبت یا منفی بودن آیکون را نمیتوان از آن فهمید.

به عنوان مثال در یک آیکونی که ویلچر را به تصویر میکشد فرد مورد نظر بدون سر میباشد.

سازمان Accessible Icon Project وظیفه مبارزه با این طراحی ها و طرز فکرها را دارد.

این سازمان بسیاری از آیکون هایی را که برای نشان دادن افراد کم توان و یا ناتوان دارد را دوباره طراحی نموده است.

طراحی های جدید بسیار واضح میباشند.

آیکون در طراحی سایت

هر یک از این آیکون ها با دقت بسیار زیادی طراحی سایت شده اند که مانند گذشته معنی و بار منفی نداشته باشند.

این پروژه بنا دارد تا آیکون ها و سمبل های قدیمی را با نوع های جدید جایگزین نماید.

این پروژه دقیقا نشان میدهد که چگونه دوباره طراحی ها میتواند دنیای طراحی ها را تغییر دهد.

 

مترجم: داریوش ببریان

منبع: gowebsite.ir

 

طراحی وب سایت,طراحی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,انتخاب آیکون ها,طراحی وب سایت

طراحی وب سایت,طراحی وب,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,آیکون ها,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت

طراحی وب سایت,طراحی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,انتخاب آیکون ها,طراحی وب سایت

طراحی وب سایت,طراحی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,انتخاب آیکون ها,طراحی وب سایت

طراحی وب سایت,طراحی,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,انتخاب آیکون ها,طراحی وب سایت

طراحی وب سایت,طراحی وب,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت,طراحی آیکون ها,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت