به گزارش عروة الوثقی به نقل از خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، در شب‌های عزاداری سرور و سالار شهیدان با استفاده از این بسته می‌توانید کودکان خود را با موضوعات مرتبط با این ایام سرگرم کنید.

 

 

 

برای استفاده بهتر می توانید این تصاویر را دانلود و چاپ کرده و در اختیار کودکان خود در منزل استفاده کنید. پیشنهاد می شود از این مجموعه برای کودکانی که میهمان هیئت شما هستند استفاده کنید.

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم

نقاشی کودکانه برای محرم