#بلاغت
#الفاظ_مکرر_در_قرآن

? فواید کاربرد الفاظ مکرر در قرآن

← یک لفظ در دو یا چند آیه متوالی
?فایده مکرر بودن یک لفظ در دو یا چند آیه متوالی
?پژوهشگران درباره فایده وجود این نوع، شش دلیل ذکر نموده‌اند :
● ۱. مقبولیت کلام؛
● ۲. ترس از فراموشی مخاطب در صورت طولانی شدن کلام؛
● ۳. تعظیم و تهدید؛
● ۴. مدح؛
● ۵. استبعاد؛
● ۶. شیوع و اهمیت داشتن در جامعه.

← یک لفظ در مواضع مختلف
?فایده مکرر بودن یک لفظ در مواضع مختلف
?بررسی این‌گونه الفاظ همان روش تفسیر موضوعی است که برخی دانشمندان با استفاده از این روش به تفسیر قرآن پرداخته‌اند. مفسر پس از جمع‌آوری آیات مربوط به یک لفظ یا موضوع خاص، همه آن‌ها را همچون مواردی که درهم می‌آمیزند؛ پیش روی خود قرار داده، در معانی آن‌ها تفقه نموده، نسبت آن‌ها را با یکدیگر کشف و از میان آن‌ها نتیجه‌گیری و هدف را آشکار می‌کند.

← تمام الفاظ یک یا چند آیه
?فواید مکرر بودن تمام الفاظ یک یا چند آیه
?از میان ۷۲ آیه مکرر قرآن کریم، تنها سه آیه مکررِ سوره‌های «الرحمن»، «مرسلات» و «قمر» که به سبب تکرار زیاد در یک سوره به خودی خود توجه انسان را جلب می‌کنند، مورد عنایت پژوهشگران قرار گرفته است. سایر موارد به خاطر فاصله زیاد محل تکرار، نظری را به خود جلب ننموده، تاکنون هیچ‌گونه تحقیقی درباره آن‌ها انجام نشده است.
?فایده ذکر شده از طرف بیشتر دانشمندان درباره آیات مکرر در این سه سوره، «تأکید» است که تعمیم آن نیز به تمام آیات مکرر صحیح نیست؛ زیرا آیه‌ای که در سراسر قرآن فقط دو بار ذکر شده است، چگونه می‌تواند موجب تأکید شود؟! برای خواننده قرآن که آیه‌ای را یک بار در جایی و سپس با فاصله‌ای نسبتاً زیاد در جایی دیگر می‌بیند و یا اصلاً سوره‌ای را در یک زمان و سوره دیگری را در زمان دیگر می‌خواند، چگونه می‌تواند تأکید احساس شود؟
?آیه مکرر در حکم هدف و مقصود اصلی سوره است. به تعبیر دیگر، آیه مکرر به منزله گلِ سرسبد آن سوره بود. شاید آیات در حال تبیین و توضیح و ارائه نمونه‌هایی برای درک بهتر و کامل‌تر همان آیه می‌باشند.

? @Adabiatarab